Quality guarantee
fl-chapps-thumb40

Intention

Uppdraget jag har formulerat för min konsultverksamhet är;

ATT UNDERLÄTTA FÖR MÄNNISKOR, GRUPPER OCH ORGANISATIONER ATT BÄTTRE KOMMA TILL SIN RÄTT.
Det låter sig kanske lätt sägas, men är så klart inte en självklarhet att åstadkomma (oavsett om det sker med eller utan konsultstöd). 

Tre saker som jag har uppmärksamhet på i mitt arbete är:

  1. Viljan till utveckling finns som en inneboende drivkraft på alla nivåer i ett mänskligt system. Den kraften frigörs bäst om hindren för dess framfart varsamt kan reduceras, snarare än att öka på det som driver.
  2. Förändringar behöver ske på tre plan; dels inom oss som individer, dels mellan människor, och dels på den nivå i organisationen som närmast berörs av den aktuella förändringen. Sker detta samtidigt ökar hållbarheten i det som skapas. 
  3. Effekten som nås ska inte bara synas genom att man gör mer rätt sak och på rätt sätt, utan också genom att känslan infinner sig att man kommer till sin rätt.

Medskapande dialog är nyckelord som fångar in både hur jag vill fungera i konsultrollen och det jag vill vara med om att stärka i de organisationer där jag har uppdrag. Dialogdelen sätter fokus på utbytet mellan inblandade personer och den medskapande delen gör anspråk på gemensamt ansvarstagande för de resultat som blir följden.

Customer-friendly service
fl-chapps-configuration13

Utsiktspunkter

I konsultrollen växlar jag ofta perspektiv mellan helhet och del, eller mellan utifrån/inifrån, uppifrån/nerifrån. Att byta utsiktspunkt hjälper till att se begränsningar och öppna upp för kreativiteten. 

Med ett systemorienterat perspektiv tycker jag mig bättre kunna förstå och arbeta med utvecklingsprocesserna i det mänskliga system som en organisation utgör (förutom att också vara ett ekonomiskt, tekniskt och juridiskt system). Kungstanken för en organisation handlar om att utveckla förmågan att integrera olikheter och särintressen så att man får samlad kraft i den riktning framåt som valts.

Cykelmodellen på bilden här ovanför är ett annat sätt att se organisationen som ett system. Framhjulet symboliserar med sin inriktning det strategiska vägvalet, bakhjulet med sitt komplexa växelnav organisationens struktur, komponenter och processer. I sadeln sitter människan med händerna på styret för att säkra bästa spår och med fötterna på pedalerna för att ge kraft åt framdriften. 

Det blir sammantaget en helhet av de tre delarna - affären, tekniken och människan - som behöver samspela för att nå destinationen. På samma vis som cykeln välter om den inte har tillräcklig fart, faller också alla verksamheter samman när den mänskliga drivkraften saknas.