Symbolen

Den grekiska bokstaven som i matematiska sammanhang står för förändring

 

Tes-antites-syntes förmågan att den tredje framkomliga vägen mellan två motsatser

Pyramiden som en stabil och bestående byggnadskonstruktion

Floddeltat, där ett mindre flöde förenas med havet och en större helhet